Община Тетевен заема 18-то от 256 места по рейтинг на активна прозрачност на органите на местно самоуправление Featured

22 Апр 2017
2867 times

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

В периода 7 февруари – 31 март 2017г., Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

За пръв път бе отчитано дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

На 14 март 2017г. ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга. Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги - Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт; Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление; Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации; Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт.

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2015, 2016 и 2017 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

В стремежа си към предоставяне на още по-пълна и ясна информация и осъществяване на все по-удовлетворяващо партньорство с местната общност и с виртуалните посетители, в началото на 2016г. бе обновена официалната интернет страница на Община Тетевен. Така, освен изцяло промененият дизайн, беше улеснен и начинът за намиране на полезна информация, която да бъде в услуга на гражданите.

Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление може да видите на тази линк: http://www.aip-bg.org/surveys/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/201759/?InstCategoryID=IN0012&ProvinceID=

Last modified on Събота, 22 Април 2017 09:52
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню