ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,Изгрев”

2121 times

ЦЕЛОДНЕВНА  ДЕТСКА  ГРАДИНА ,,Изгрев”, ул.“Хр.Ботев“ №75

общ.Тетевен,обл.Ловеч-Тел.06908/22-70, е-mail:cdgizgrev@abv.bg

 

Целодневна детска градина „Изгрев“ с.Глогово е учебно-възпитателно заведение в което се отглеждат,възпитават и обучават деца на възраст от 2,6 години  до постъпването им в първи клас,обхванати в четири възрастови групи. Дейностите,според ДОС се осъществяват от квалифицирани учители с полувисше /2/ и висше /6/образование, от които 1 местен и 7 пътуващи. Половината от учителите са на възраст до 25 години- млади,знаещи и можещи.Сградата се намира по средата на селото,на главната улица-„Хр.Ботев“№75,специално построена за детска градина-с просторни занимални и самостоятелни спални Храната за децата се приготвя в самостоятелна кухня  и се сервира в столова,където двусменно по възраст се хранят.През май-2014г, ЦДГ“Изгрев“празнува 30 годишен юбилей.

Според предпочитанията на учителките по групи,издателствата с които работихме през 2015/2016г бяха „Изкуства“ и „Анубис“. За следващата 2016/2017 учебна година има сключени договори с издателсво „Изкуства“,за 5и 6 годишните деца.До настоящия момент отоплението е на твърдо гориво-дърва. След изготвяне на проект,осветлението е подменено с енергоспестяващо,според изискванията на РЗИ-Ловеч.В момента сме в период на обследване за кандидатстване по проект“Енергоефективност“.Предстои подмяна на дограма,покрив,саниране на сградата и монтиране на парно отопление през 2017г

Най-важният фактор  са ДЕЦАТА,които за съжаление прогресивно намаляват.Това още повече амбицира педагогическият колектив,който търси креативни методи и средства за привличане на децата от мах. Джамийска ,която е квартал на с.Градежница,както и намаляване възрастовата граница за прием -2,6г.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню