Публична покана с предмет: Приготвяне на готова храна за нуждите на децата от Център за обществена подкрепа в гр. Тетевен, услуга «Спешен прием» за 2016г.

10 Фев 2016
6931 times

Публична покана вижте тук.

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 26.02.2016 г. за работата на комисията вижте тук.

С настоящото на основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:“Приготвяне на готова храна за нуждите на децата „Център за обществена подкрепа“, услуга „Спешен прием“ за 2016г.“ с уникален код 9050274 в Портала на Агенцията по обществени поръчки (АОП) , е оттеглена на 15.02.2016г., поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в резултат на допусната неточност при разработването й.

 

След датата на оттегляне действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

 

На основание чл. 101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки Възложителят  отново ще приложи реда за събиране на оферти по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

 

Last modified on Петък, 26 Февруари 2016 20:54
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню