Заседания на Постоянни комисии през м. Юни 2016 година

17 Юни 2016
3510 times

23.06.2016 година /Четвъртък/

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                    2. Драгомир Иванов Димитров

                    3. Тихомир Койчев Лазаров

                    4. Николай Петров Павлов

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                    2. Христомир Лазаров Маринов

                    3. Иван Романов Цветков

                    4. Атанас Маринов Орлинов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                    2. Руси Радилов Русинов

                    3. Тихомир Койчев Лазаров

                    4. Милен Ганев Милев

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“13:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                    2. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“13:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:1. Страхил Димчев Симеонов

                    2. Асен Манев Асенов

                    3. Младен Сергеев Младенов

                    4. Иван Романов Цветков

 

 

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“14:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                    2. Атанас Маринов Орлинов

                    3. Страхил Димчев Симеонов

                    4. Цецка Димитрова Петкова

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 15:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:            1. Руси Радилов Русинов

                    2. Стефан Русев Добревски

                    3. Йото Маринов Йотов

                    4. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 15:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:            1. Драгомир Иванов Димитров

                    2. Ангел Веселинов Ибришимов

                    3. Йото Маринов Йотов

                    4. Николай Маргаритов Младенов

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню